2009

Skład Prezydium (stan na 31.12.2009 r.)

Przewodniczący Rady Podatkowej - Rafał Iniewski

Przewodniczący Grupy CIT/PIT - vacat

Wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT - Jacek Bajson

Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT - Dariusz Trzeciak

Przewodniczący Grupy VAT - Tomasz Michalik

Wiceprzewodniczący Grupy VAT - Jerzy Martini

Wiceprzewodniczący Grupy VAT - Tomasz Grunwald

Przewodniczący Grupy Akcyzowej - Robert Czekaj

Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej - Krzysztof Flis

Przewodniczący Grupy Ogólne Prawo Podatkowe - Mariusz Marecki

Wiceprzewodniczący Grupy Ogólne Prawo Podat. - Robert Pasternak

Przewodniczący Grupy Opodatkowanie Międzynarodowe i Ceny Transferowe - Józef Banach

Przewodniczący Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa Organów Podatkowych - Tomasz Misiak

Statystyka Rady Podatkowej (stan na 31.12.2009 r.)

Liczba członków: 105,

w tym:

• eksperci i menedżerowie podatkowi 73

• osoby odpowiedzialne za obsługę prawną 9

• eksperci i dyrektorzy finansowi 8

• księgowi 9

• inne specjalności 6

Liczba reprezentowanych branż: 25

Posiedzenia Rady i grup roboczych:

Plenarne posiedzenie 1

Grupa VAT 4

Grupa OPP 1

Grupa Akcyzowa 1

Spotkanie Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa Organów Podatkowych 3.

Członkostwo w grupach roboczych BUSINESSEUROPE:

VAT Group: Tomasz Michalik, Tomasz Grunwald, Rafał Iniewski

Monitorowanie orzecznictwa organów podatkowych

W roku 2009 Rada rozszerzyła swoją aktywność o monitoring orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. W tym celu specjalnie powołany Zespół ds. Monitorowania Orzecznictwa Organów Podatkowych dokonuje bieżącej analizy orzecznictwa. Przypadki rozbieżności w orzecznictwie przekazywane są na spotkaniach roboczych przedstawicielom Ministerstwa Finansów.

Prace legislacyjne

W 2009 r. Rada Podatkowa opracowała kilkanaście opinii i stanowisk. Eksperci brali udział w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych, Komisji Przyjazne Państwo oraz w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Eksperci Rady aktywnie uczestniczyli w pracach m.in. nad:

• nowelizacją ustawy o PIT

• nowelizacjami ustawy o VAT (m.in. „usługowa", „statystyczna" i „samochodowa")

• przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT

• nowelizacją ustawy akcyzowej i ustawy dotyczącej zwrotu akcyzy

• nowelizacją Ordynacji Podatkowej • nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej

• zmianami w przepisach o podatkach dochodowych.