2004

PROJEKTY PODATKOWE 2004 R.

Nowelizacja ustawy o VAT

Aktywność PKPP Lewiatan w obszarze prawa podatkowego w 2004 r. to przede wszystkim działania dotyczące podatku od towarów i usług. W 2003 r. Konfederacja była dobrze przygotowana do batalii o kształt nowej ustawy o podatku od towarów i usług. Zaproponowano kilkanaście rozwiązań zwiększających neutralność podatku oraz zwiększających konkurencyjność polskiego systemu podatkowego. Wobec braku woli jakiejkolwiek współpracy ze strony Ministerstwa Finansów, wprowadzenie proponowanych przez PKPP Lewiatan rozwiązań okazało się jednak niemożliwe. Dlatego podstawowym celem legislacyjnym w 2004 r. była szybka nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt nowelizacji powstał dzięki ścisłej współpracy ekspertów PKPP Lewiatan i grupy posłów. Zawierał on propozycje rozwiązań najbardziej istotnych i newralgicznych dla przedsiębiorców kwestii. Za duży sukces PKPP Lewiatan należy uznać podjęcie współpracy przez, początkowo przeciwne jakimkolwiek zmianom ustawy, Ministerstwo Finansów. Szereg rozwiązań zawartych w przyjętej przez Sejm nowelizacji to wynik kompromisu z Ministerstwem Finansów, które „otworzyło się” na argumenty przedsiębiorców. Oby dialog nawiązany przy okazji noweli ustawy o podatku od towarów i usług okaże się trwały.

Nowelizacja w ostatecznym kształcie usuwa lub przynajmniej modyfikuje najbardziej niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązania (m. in. likwidacja wymogu posiadania „czwartego dokumentu” przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) oraz wprowadza nowe, korzystne (ulga na złe długi). Nie stanowi jednak rozwiązania problemu podatku VAT w Polsce, dlatego podjęto decyzję, aby w ramach Rady Podatkowej przy PKPP Lewiatan rozpocząć prace nad przygotowaniem kompleksowej noweli, która powinna być gotowa na jesieni 2005 r.

Ordynacja Podatkowa

W zakresie ogólnego prawa podatkowego, gdzie założeniem i celem jest usprawnianie współpracy na linii podatnik – organy podatkowe, pod koniec 2004 r. trafiła do Sejmu nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa, która przewiduje szereg usprawnień w tym zakresie (między innymi rozszerzenie elektronicznych form kontaktu podatnika z urzędem, czy wprowadzenie instytucji wiążących porozumień cenowych). Eksperci podatkowi PKPP Lewiatan uczestniczyli w zespole eksperckim w Ministerstwie Finansów przygotowującym projekt nowelizacji. Zmiany zawarte w ustawie od dawna postulowane były przez środowisko przedsiębiorców. Stąd nowelę ustawy uznać należy za sukces.

Wiążąca interpretacja przepisów prawa podatkowego

W zakresie dążeń do stworzenia jak najbardziej korzystnych warunków funkcjonowania gospodarki, istotnym sukcesem jest wprowadzenie w polskim prawie podatkowym instytucji wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przy okazji wprowadzania tych rozwiązań koalicja środowiska przedsiębiorców i Ministerstwa Gospodarki okazała się silniejsza niż opór Ministerstwa Finansów. Konfrontacyjne warunki debaty nad instytucją wiążącej spowodowały jednak, że uchwalone przepisy zawierały pewne wady. Mimo to, sam fakt wprowadzenia do porządku prawnego wiążącej interpretacji wbrew zdecydowanemu sprzeciwowi Ministerstwa Finansów należy uznać za duży sukces Konfederacji.