Rada Podatkowa

Folder Rady Podatkowej - plik do pobrania (pdf)


 

Cele Rady Podatkowej

Rada Podatkowa stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego.

Celem działania rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.

Głównym obszarem działania Rady jest legislacja podatkowa. Opiniujemy projekty aktów prawnych oraz proponujemy własne rozwiązania (zob. zakładki LEGISLACJA PODATKOWA oraz KONSULTACJE PROJEKTÓW). Prowadzimy projekty edukacyjne i świadomościowe. Organizujemy lub patronujemy konferencjom, seminariom i szkoleniom (zob. zakładka KONFERENCJE/WYDARZENIA). 


Organizacja Rady Podatkowej

Liczba członków Rady: 148, w tym:

 • 117 ekspertów i menedżerów podatkowych, 
 • 7 osób odpowiedzialnych za doradztwo i obsługę prawną,
 • 7 osób odpowiedzialnych za sprawy księgowe i rachunkowe,
 • 7 specjalistów w zakresie finansów i dyrektorów finansowych,
 • 7 osób pełniących inne funkcje w firmach członkowskich.

Wśród członków Rady jest:

 • 81 doradców podatkowych,
 • 19 radców prawnych
 • 5 adwokatów
 • 5 biegłych rewidentów.

Członkowie Rady reprezentują firmy z 37 branż, w tym m.in.:

Górnictwo i wydobywanie kamienia, piasku i gliny
Produkcja artykułów spożywczych
Produkcja wyrobów tytoniowych
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Farmacja
Produkcja wyrobów z mineralnych syrowców niemetalicznych
Produkcja metalowych wyrobów gotowych
Produkcja pojazdów samochodowych
Energetyka
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Handel hurtowy
Handel detaliczny
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
Działalność wydawnicza
Nadawanie prgramów ogólnodostępnych i abonamentowych
Telekomunikacja
Finansowa działalność usługowa
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
Doradztwo związane z zarządzaniem
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność związana z zatrudnieniem
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowniem terenów zieleni


Przewodniczącym Rady Podatkowej jest Andrzej Nikończyk

Wiceprzewodniczącym Rady Podatkowej jest Rafał Iniewski

W skład Prezydium Rady wchodzą: 

 • Jacek Bajson
 • Janusz Błaszczuk
 • Marcin Chomiuk
 • Patrycja Goździowska
 • Rafał Iniewski
 • Arkadiusz Łagowski
 • Jerzy Martini
 • Tomasz Michalik 
 • Anna Misiak 
 • Andrzej Nikończyk  
 • Krzysztof Rutkowski
 • Alicja Sarna
 • Wojciech Wach
 • Jakub Żak

Więcej w zakładce Prezydium Rady Podatkowej.
 


Rada działa w podziale na cztery grupy robocze.

1. GRUPA CIT/PIT (Przewodniczący Patrycja Goździowska)

2. GRUPA VAT (Przewodniczący Jerzy Martini)

3. GRUPA AKCYZOWA (Przewodniczący Krzysztof Rutkowski)

4. GRUPA PP - Polityki Podatkowej (Przewodniczący Rafał Iniewski; I Wiceprzewodnicząca Alicja Sarna)

W ramach Rady działają również zespoły:

 • Zespół ds. Podatku od Nieruchomości (Przewodniczący Wojciech Wach)
 • Zespół ds. Opracowania Rekomendacji Ulgi na B+R (Przewodnicząca Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik)
 • Zespół ds. Uproszczenia Procedury APA (Przewodniczący Tomasz Lenart)
   

​W ramach Prezydium Rady funkcjonuje Komitet Prawniczy (Przewodniczący Rafał Iniewski) oraz Komitet Programowy (Przewodniczący Tomasz Michalik).


Członkowstwo w Radach/Komisjach rządowych

 • Andrzej Nikończyk jest cżłonkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
 • Rafał Iniewski jest cżłonkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (powołanej na podstawie Działu IIIa Ordynacji Podatkowej)
 • Rafał Iniewski oraz Przemysław Pruszyński są członkami podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej w Radzie Dialogu Społecznego

Formy działania Rady Podatkowej

Stanowiska, oceny oraz opinie wypracowane w ramach Rady wykorzystywane są w ramach tworzonych przez Konfederację Lewiatan ekspertyz przedstawianych i wykorzystywanych:

 • w procesie krajowych społecznych konsultacji - rządowych projektów aktów prawnych
 • w Radzie Dialogu Społecznego
 • w procesie legislacyjnym w krajowym parlamencie
 • w ramach członkostwa w BUSINESSEUROPE przy konsultacji unijnych aktów prawnych
 • w innych przypadkach konsultacji unijnych aktów prawnych poza BUSINESSEUROPE (bezpośrednio z Komisją Europejską bądź Parlamentem Europejskim)
 • na konferencjach naukowych i programowych związanych z podatkami i prawem podatkowym.

W miarę możliwości Rada dostarcza również ekspertyzy i opinie dla spraw będących przedmiotem prac BIAC (komitetu doradczego OECD). Rada podejmuje również inicjatywy oderwane od bieżących potrzeb legislacyjnych. Wypracowane koncepcje służą wypracowywaniu długoterminowej "doktryny podatkowej" Konfederacji Lewiatan.

Aktywność w BUSINESSEUROPE

W ramach Economic & Financial Affairs Committee at BUSINESSEUROPE uczestniczą następujący członkowie Rady Podatkowej:

 • VAT Group: Rafał Iniewski, Jerzy Martini
 • Tax Policy Group: Rafał Iniewski