Opisy przypadków

 • Sposób ustalenia momentu przekroczenia kwoty obrotu powodującej utratę zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług

  Data: czwartek, 7 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jak należy precyzyjnie ustalić moment, w którym podmiot rozpoczynający działalność w trakcie roku stanie się podatnikiem VAT, a dokładniej rzecz ujmując, kiedy jego sprzedaż będzie obciążona podatkiem?

  Wstęp

  Proporcjonalną kwotę obrotu w podatku od towarów i usług, która uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, wylicza się u podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku, przy uwzględnieniu dni prowadzenia tej działalności w trakcie tego roku, od dnia rozpoczęcia tej działalności do ostatniego dnia tego roku. 

  czytaj więcej
 • Skutki na gruncie podatku VAT świadczenia usług dietetyka oraz z zakresu klawipunktury i akupunktury

  Data: czwartek, 7 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy do usług z zakresu dietetyki, klawipunktury i akupunktury będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów  i usług, czy też będą one podlegały opodatkowaniu tym podatkiem ?

   

  Wstęp

  Zasadą jest, że odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (podatek VAT). Przy czym część usług została zwolniona od tego podatku na zasadzie wyjątku od reguły. W sprawie będącej przedmiotem niniejszej opinii należy przeanalizować, czy do wykonywanych w zakładzie kosmetycznym usług z zakresu dietetyki, klawipunktury i akupunktury, przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku VAT.    

  czytaj więcej
 • Opodatkowanie sprzedaży towaru na rzecz podmiotu z kraju trzeciego, w razie dostawy na terytorium państwa unijnego

  Data: czwartek, 7 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Pytający wnosi o zajęcie stanowiska, czy możliwe jest stosowanie przez niego stawki 0% przy dostawie, w ramach której następuje sprzedaż z Polski towarów zamawianych przez podmiot z kraju trzeciego (podmiot ten występuje na fakturach jako płatnik i nabywca), natomiast transport następuje do innego podmiotu, figurującego na fakturze jako odbiorca produktu – jest to firma z państwa unijnego.

  Wstęp

  Dostawa towaru, w ramach której nabywcą jest podmiot z kraju trzeciego, nie posiadający numeru identyfikacyjnego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (nie jest zarejestrowany w żadnym kraju Wspólnoty i nie rozlicza podatku od wartości dodanej w Unii), nie może być uznana za WDT, mimo że towar jest wywożony z Polski do innego kraju unijnego w wykonaniu dostawy. 

  czytaj więcej
 • Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej w ramach ZCP i ewentualnej korekty podatku naliczonego

  Data: środa, 6 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jak Spółka powinna opodatkować ewentualną sprzedaż nieruchomości lokalowej: stawką podstawową czy „zw”? Czy pojawi się tu ewentualnie obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przez zbywcę ZCP? Czy można zrezygnować ze zwolnienia sprzedaży od podatku? 

  Wstęp

  Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości nabytej w ramach ZCP, będzie sprzedażą zwolnioną od VAT. W konsekwencji, jako że zbywca ZCP dokonywał odliczenia podatku naliczonego związanego z przedmiotową nieruchomością, co do zasady konieczna będzie korekta tego podatku za lata pozostałe do końca normatywnego okresu dokonywania korekty (dla nieruchomości jest to 10 lat). 

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Moment odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu

  Data: środa, 6 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik ma wątpliwość, za jaki okres rozliczeniowy może dokonać odliczenia podatku naliczonego wykazanego na duplikacie.

  Wstęp

  Jeżeli oryginał faktury zaginął lub uległ zniszczeniu zanim otrzymał go podatnik (nabywca towaru), to dopiero otrzymanie duplikatu faktury ma ten skutek, że powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Rozliczanie podatku VAT w sytuacji gdy działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest zawieszona

  Data: wtorek, 5 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Zasadnicza wątpliwość przedsiębiorcy dotyczy uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy konieczne jest odwieszenie działalności gospodarczej celem sprzedaży pawilonu i następnie wystawienia faktury VAT, czy też odwieszenie nie jest wymagane by móc wystawić fakturę VAT. 

  Wstęp

  Sprzedaż opisanego w pytaniu środka trwałego oraz wystawienie faktury możliwe są bez odwieszania działalności gospodarczej. 

  czytaj więcej