Opisy przypadków

 • Opodatkowanie usługi ewaluacji projektów unijnych świadczonej na rzecz podmiotu wykonującego usługi szkoleniowe zwolnione od podatku od towarów i usług

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy w przypadkach zlecania Wnioskodawcy usług szkoleniowych, zarządzania firmą i/lub organizacją pozarządową, w tym zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, projektowania i prowadzenia ewaluacji oraz świadczenie usług ściśle związanych z prowadzeniem szkoleń, które uzyskały na ich sfinansowanie środki publiczne, podatnik jest uprawniony do stosowania zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

   

  Wstęp

  W analizowanym przypadku usługa ewaluacji projektu unijnego nie może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bowiem zwolnienie dla świadczenia usług i dostawy towarów ściśle związanych z usługą podstawową ograniczone jest - na podstawie art. 43 ust. 17a ustawy VAT - wyłącznie do podmiotów świadczących usługę podstawową.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Zwolnienie podmiotowe od podatku VAT w przypadku posiadania w zakresie prowadzonej działalności usług doradztwa

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik ma wątpliwości, czy w związku z tym, że klasyfikacje wymuszały niejako zarejestrowanie działalności w zakresie doradztwa, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. 

  Wstęp

  Co do zasady, wykonywanie czynności (usług) rozumianych jako doradztwo, automatycznie wyłącza możliwość korzystania przez podatnika ze zwolnienia od podatku VAT z uwagi na wielkość obrotów (sprzedaży opodatkowanej). Wyłączenia nie powoduje samo zarejestrowanie działalności w tym zakresie. Dopóki zatem podatnik nie wykona faktycznie usługi o charakterze doradczym, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie wykonywanej pozostałej, wskazanej w zapytaniu działalności projektowej. Oczywiście zwolnienie obowiązuje do czasu przekroczenia obrotu z tej pozostałej działalności w kwocie 150.000 zł.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Odliczanie podatku naliczonego od gazu zakupionego do samochodu osobowego, w którym montowana jest instalacja gazowa

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy zakaz odliczania podatku naliczonego od paliwa do samochodów osobowych dotyczy również przypadku zatankowania samochodu gazem i przeprowadzania jazd próbnych w celu sprawdzenia poprawności działania instalacji i jej wyregulowania?

  Wstęp

  Podatnik zajmujący się montażem instalacji gazowych do samochodów, także osobowych, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie gazu, którego zakup i zatankowanie jest konieczne, w celu prawidłowego wykonania usługi i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania instalacji. Gaz nie może być w tym przypadku traktowany tak jak paliwo służące do napędu samochodów, ale jako materiał służący podatnikowi VAT do wykonywania usług montażu instalacji gazowych. Wniosku tego nie może zmieniać fakt, że w celu sprawdzenia poprawności działania i regulacji instalacji, konieczne są jazdy testowe oraz to, że samochód jest oddawany klientom z pozostałościami gazu.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę komandytową

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik prosi o opinię czy istnieją ryzyka podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową. Podatnik pyta w szczególności o ewentualne rozpoznanie przychodu po stronie obecnych akcjonariuszy SKA oraz o podatek od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki.

   

  Wstęp

  Na gruncie Ustawy o PCC przekształcenie SKA w SK traktowane jest jak zmiana umowy spółki podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Jednocześnie przedmiotowa ustawa umożliwia zastosowanie zwolnienia z opodatkowania w sytuacji gdy wartość wkładów podlegała już wcześniej opodatkowaniu tym podatkiem

  czytaj więcej
 • Sporządzanie dokumentacji podatkowych

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zadał pytanie czy jest zobowiązany sporządzić dokumentację dotyczącą cen transferowych usług najmu i usług świadczonych przez pracowników.

  Wstęp

  W przedstawionym stanie faktycznym istnieją powiązania kapitałowe zobowiązujące podmioty powiązane, po przekroczeniu określonego progu ustawowego, do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

  czytaj więcej
 • Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodu zakupionego w Niemczech

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: Akcyza
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Przedsiębiorca zadał pytanie, czy samochód specjalny Camper Mercedes Benz Sprinter 318D Silverdream wyprodukowany jako ciężarowy, zakupiony w Niemczech, podlega akcyzie. 

  Wstęp

  Wskazany w pytaniu samochód, mimo że zaklasyfikowany przez producenta jako ciężarowy, a dla celów rejestracyjnych w Polsce być może jako specjalny o przeznaczeniu kempingowym, dla celów naliczenia podatku akcyzowego uważany jest za samochód osobowy, zgodnie z klasyfikacją CN. W konsekwencji, zarówno w przypadku bezpośredniego sprowadzenia przez nabywcę samochodu camper nabytego w Niemczech, jak i nabycia w Polsce samochodu, od którego nie została wcześniej zapłacona akcyza, powinien zostać przez nabywcę zapłacony podatek akcyzowy.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej