Opisy przypadków

 • Opinia w sprawie skutków podatkowych przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki jawnej do sp. z o.o.

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT, Podatki lokalne
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka jawna, będąca podmiotem leczniczym, zajmuje się także działalnością w zakresie wynajmu nieruchomości. Na potrzeby prowadzenia przychodni wynajmuje jednak nieruchomość od spółki z o.o.
  Rozważane jest przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej przywoływana jako: „ZCP”) spółki jawnej (branży medycznej) do spółki z o.o. W takim stanie faktycznym Podatnik zwrócił się z prośbą o analizę skutków na gruncie podatku od towarów i usług przeniesienia ZCP spółki jawnej do spółki z o.o. Dodatkowo poproszono o przeprowadzenie analizy skutków podatkowych na gruncie innych podatków. Przedmiotem opracowania niniejszej opinii mają być skutki podatkowe rozważanego przekształcenia.

  Wstęp

  - ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej „ustawą VAT”,
  - ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOP”.
  - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, nr 51, poz.307 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOF”,
  - ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010, nr 101, poz.649 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PCC”.
   

  czytaj więcej
 • Możliwość zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości obiektów wpisanych do rejestru zabytków

  Data: wtorek, 14 sierpnia 2012
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: Podatki lokalne
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A. Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka posiada nieruchomości – zarówno budynki, jak i otaczające je grunty – wpisane do rejestru zabytków, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie Spółka planuje remont placów wokół posiadanych budynków. Spółka, po konsultacjach z Urzędem Miasta nie ma pewności, czy remontując place, również będzie miała możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, gdyż zgodnie ze zdobytymi w Urzędzie informacjami – takie prawo jej nie przysługuje.

  Wstęp

  Miasto uchwałą nr 60/VI/2007 wprowadziło zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców podejmujących remonty i modernizację budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Prawo to przysługuje Spółce z tytułu posiadania nieruchomości, tj. zarówno gruntów jak i budynków, wpisanych do rejestru zabytków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, a związane jest także z wprowadzeniem na podstawie wspomnianej uchwały programów pomocy de minimis dla przedsiębiorców. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy remont dotyczy budynku czy gruntu.

  czytaj więcej