Projekty 2011

 • Przedłużenie obowiązywania wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług - projekt Ministra Finansów

  piątek, 20 maja 2011
  Data sporządzenia: piątek, 20 maja 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wprowadze przedłużenie, podatnikom nie dokonującym dostawy towarów oraz świadczących i nabywających usługi, terminu stosowania wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj. nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011 r.

  czytaj więcej
 • Kasy fiskalne - projekt rozporządzenia Ministra Finansów

  piątek, 20 maja 2011
  Data sporządzenia: piątek, 20 maja 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania wprowadza wydłużenie jeszcze o jeden rok możliwości korzystania z  referencyjnego rozwiązania tj. skrócenie okresu (do dwóch lat) obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym.
   

  czytaj więcej
 • Zniesienie opłaty skarbowej przy rejestracji VAT – projekt poselski

  środa, 18 maja 2011
  Data sporządzenia: środa, 18 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej ma na celu likwidację opłaty skarbowej w wysokości 170 zł od czynności urzędowej określonej jako „Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego”.
   

  czytaj więcej
 • Zniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa przed sądami – projekt poselski

  środa, 18 maja 2011
  Data sporządzenia: środa, 18 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej ma na celu likwidację opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego osobie trzeciej do reprezentowania przed organami administracji publicznej lub sądami powszechnymi.

  czytaj więcej
 • Kasowa metoda dla małych podatników w podatku dochodowym – projekt poselski

  środa, 18 maja 2011
  Data sporządzenia: środa, 18 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwoś kasowej metody rozliczeń w podatkach dochodowych w odniesieniu do małych podatników.

  czytaj więcej
 • PESEL jako podstawowy numer identyfikacyjny dla podatników nie będących przedsiębiorcami; uproszczenie nadawania NIP dla przedsiębiorcow – projekt rządowy

  środa, 18 maja 2011
  Data sporządzenia: piątek, 13 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Senat

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw llikwiduje od 1 stycznia 2013 r. NIP dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT oraz wprowadza zmiany w zakresie posługiwania się numerami NIP i PESEL już od 1 lipca 2011 r.

  czytaj więcej