Projekty 2011

 • Nowe źródła finansowania UE

  poniedziałek, 18 lipca 2011
  Data sporządzenia: poniedziałek, 18 lipca 2011
  Rodzaj: Decyzja UE
  Zakres: Inne
  Status: Komisja Europejska
  Projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie nowego systemu systemy źródeł finansowania Unii Europejskiej. czytaj więcej
 • Rzecznik Praw Podatnika - projekt poselski

  czwartek, 7 lipca 2011
  Data sporządzenia: czwartek, 7 lipca 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm

  Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika wprowadza do polskiego porządku instytucję Rzecznika, do którego kompetencji należałaby: ochrona podatników w ich indywidualnych sprawach, działalność sprawozdawczo-badawcza, eliminacja niekorzystnych - w dłuższej perspektywie - dla budżetu państwa przepisów prawa oraz praktyk organów administracji.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług - projekt Ministra Finansów

  środa, 29 czerwca 2011
  Data sporządzenia: środa, 29 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wprowadza przedłużenie podatnikom, którzy nie dokonują dostawy towarów oraz świadczenia i nabywania usług, dla których podatnikiem jest nabywca, stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach - Projekt Ministra Finansów

  poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podsumowujacej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wprowadza zmianę wzoru informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach w celu jego dostosowania do zmian przewidzianych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w VAT - Projekt Ministra Finansów

  poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza przedłużenie podatnikom, którzy nie dokonują dostawy towarów oraz świadczenia i nabywania usług, dla których podatnikiem jest nabywca, stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz zobjaśnieniami, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r.
   

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji podatników w VAT - projekt Ministra Finansów

  poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza ujednolicenie stosowania pojęć siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonych ww. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.

  czytaj więcej