Projekty 2010

 • VAT na leki

  piątek, 3 grudnia 2010
  Zakres: VAT
  26 listopada br. wysłaliśmy list do Minister Zdrowia Ewy Kopacz zwracając uwagę na problem podatku VAT od leków. Problemy w projektach rozporządzeń Minister Zdrowia dot.: czytaj więcej
 • Potrzebne zmiany systemowe w akcyzie

  piątek, 26 listopada 2010
  Jeżeli w Państwa działalności istnieją obszary, w których obowiązujące przepisy akcyzowe powodują trudności lub uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w sposób efektywny (porównywalny do specyfiki innych państw członkowskich UE) prosimy o głos w dyskusji i przyłączenie się do naszego projektu. czytaj więcej
 • Opinia Rady Podatkowej dot. rządowego projektu ustaw o zmianie Cit/Pit

  środa, 27 października 2010
  Zakres: CIT/PIT
  W związku z trwającymi pracami nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Rada Podatkowa PKPP Lewiatan w opinii przesłanej do Komisji Finansów Publicznych zwróciła uwagę na szereg kwestii. czytaj więcej
 • Propozycje przepisów przejściowych w zakresie zmiany stawek VAT

  czwartek, 21 października 2010
  Zakres: VAT
  Rada Podatkowa PKPP Lewiatan proponuje, aby przepisy art. 19 pkt 2 lit. b rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk 3430) miał następujące brzmienie... czytaj więcej