Projekty 2009

Skład Prezydium (stan na 31.12.2009 r.)

Przewodniczący Rady Podatkowej - Rafał Iniewski
Przewodniczący Grupy CIT/PIT - vacat
Wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT - Jacek Bajson
Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT - Dariusz Trzeciak
Przewodniczący Grupy VAT - Tomasz Michalik
Wiceprzewodniczący Grupy VAT - Jerzy Martini
Wiceprzewodniczący Grupy VAT - Tomasz Grunwald
Przewodniczący Grupy Akcyzowej - Robert Czekaj
Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej - Krzysztof Flis
Przewodniczący Grupy Ogólne Prawo Podatkowe - Mariusz Marecki
Wiceprzewodniczący Grupy Ogólne Prawo Podat. - Robert Pasternak
Przewodniczący Grupy Opodatkowanie Międzynarodowe i Ceny Transferowe - Józef Banach
Przewodniczący Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa Organów Podatkowych - Tomasz Misiak

Statystyka Rady Podatkowej (stan na 31.12.2009 r.)
Liczba członków: 105, w tym:

 • eksperci i menedżerowie podatkowi 73
 • osoby odpowiedzialne za obsługę prawną 9
 • eksperci i dyrektorzy finansowi 8
 • księgowi 9
 • inne specjalności 6

Liczba reprezentowanych branż: 25

Posiedzenia Rady i grup roboczych:

 • Plenarne posiedzenie 1
 • Grupa VAT 4
 • Grupa OPP 1
 • Grupa Akcyzowa 1
 • Spotkanie Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa Organów Podatkowych 3.
 • Członkostwo w grupach roboczych BUSINESSEUROPE:

VAT Group: Tomasz Michalik, Tomasz Grunwald, Rafał Iniewski

Monitorowanie orzecznictwa organów podatkowych
W roku 2009 Rada rozszerzyła swoją aktywność o monitoring orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. W tym celu specjalnie powołany Zespół ds. Monitorowania Orzecznictwa Organów Podatkowych dokonuje bieżącej analizy orzecznictwa. Przypadki rozbieżności w orzecznictwie przekazywane są na spotkaniach roboczych przedstawicielom Ministerstwa Finansów.

Prace legislacyjne
W 2009 r. Rada Podatkowa opracowała kilkanaście opinii i stanowisk.
Eksperci brali udział w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych, Komisji Przyjazne Państwo oraz w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Eksperci Rady aktywnie uczestniczyli w pracach m.in. nad:

 • nowelizacją ustawy o PIT
 • nowelizacjami ustawy o VAT (m.in. „usługowa", „statystyczna" i „samochodowa")
 • przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT
 • nowelizacją ustawy akcyzowej i ustawy dotyczącej zwrotu akcyzy
 • nowelizacją Ordynacji Podatkowej
 • nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej
 • zmianami w przepisach o podatkach dochodowych.