Interwencje / Porady

UWAGA: W związku z zakończeniem projektu "Świadomy Podatnik"  proces naboru wniosków o pomoc został wstrzymany do czasu uruchomienia nowego programu.
--------------------------------------------------------------------------------

DARMOWE OPINIE I INTERWENCJE PODATKOWE (Centrum Interwencyjne)

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudności w rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych. 73% uważa, że podstawową barierą rozwoju firmy jest nieprzejrzysty i niejednoznaczny system podatkowy. Jednocześnie blisko 53% firm wskazuje doradztwo podatkowe, jako usługę, która w największym stopniu byłaby przydatna w firmie. W odpowiedzi na to Lewiatan realizuje projekt Świadomy Podatnik, który ma pomóc sektorowi MŚP.

Aby umożliwić mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do bezpłatnego profesjonalnego doradztwa podatkowego założyliśmy Centrum Interwencyjne. W ramach projektu eksperci podatkowi dokonają analizy i przygotują profesjonalne opinie prawne dla 100 przypadków zgłoszonych przez MŚP w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Co więcej, 30 najtrudniejszych przypadków - generujących największe zagrożenie dla przedsiębiorców np. z powodu trwającego postępowania podatkowego – otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci bezpłatnego przygotowania interwencji do organów podatkowych, analizy dokumentacji przedsiębiorstwa na miejscu oraz wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową do właściwych organów.

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy podatkowego wystarczy:

- wysłać zgłoszenie na adres sekretarz@radapodatkowa.pl

- wysłać zapytanie wykorzystując formularz zgłoszeniowy

Przedsiębiorca może oczekiwać udzielenia odpowiedzi na pytanie prawno-podatkowe (Opinia) albo życzyć sobie aktywności doradcy w szerszym wymiarze włącznie z wizytą doradcy w siedzibie przedsiębiorcy i zapozaniem się przez niego z dokumentami źródłowymi (Interwencja).

Informacje dotyczące szczegółowych zasad udzielania Opini i Interwencji są przekazywane bezpośrednio zainteresowanemu po złożeniu pytania.