Ankiety

Czy jesteś za wprowadzeniem jednoinstancyjnego postępowania podatkowego?
 • Tak, jestem za tym by postępowanie zawsze było jednoinstancyjne (5.2%)
  Tak, jestem za tym by postępowanie zawsze było jednoinstancyjne
 • Tak, ale z wyjątkiem postępowań ws. nieujawnionych źródeł przychodów, cen transferowych i z zastosowaniem klauzuli obejścia prawa (9.1%)
  Tak, ale z wyjątkiem postępowań ws. nieujawnionych źródeł przychodów, cen transferowych i z zastosowaniem klauzuli obejścia prawa
 • Nie, uważam że podatnik powinien mieć prawo do rezygnacji z II instancji jeśli nie podnosi zarzutów proceduralnych (19.5%)
  Nie, uważam że podatnik powinien mieć prawo do rezygnacji z II instancji jeśli nie podnosi zarzutów proceduralnych
 • Nie, uważam że postępowanie powinno być zawsze dwuinstancyjne (66.2%)
  Nie, uważam że postępowanie powinno być zawsze dwuinstancyjne
 • Czy jesteś za opodatkowaniem spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 • TAK (57.1%)
  TAK
 • NIE (42.9%)
  NIE
 • NIE MAM ZDANIA (0%)
  NIE MAM ZDANIA
 • Czy jesteś za wprowadzeniem powszechnej metody kasowej rozliczania podatku VAT
 • TAK (69%)
  TAK
 • NIE, ale jestem za tym aby większa liczba podatników niż obecnie mogła korzystac z tej metody (3.4%)
  NIE, ale jestem za tym aby większa liczba podatników niż obecnie mogła korzystac z tej metody
 • NIE, ale jestem za poszerzeniem możliwości stosowania ulgi na złe długi w podatku VAT (13.8%)
  NIE, ale jestem za poszerzeniem możliwości stosowania ulgi na złe długi w podatku VAT
 • NIE, metoda memoriałowa jest odpowiednia (13.8%)
  NIE, metoda memoriałowa jest odpowiednia
 • Czy uważa Pan/Pani że wprowadzenie w ramach Unii Europejskiej rozwiązania polegającego na możliwości ustalania podstawy opodatkowania wg jednej reguły na terytorium całej UE stanowi pierwszy krok do ujednolicenia stawki w podatku dochodowym od osób prawnych w całej UE
 • TAK (70.6%)
  TAK
 • NIE (23.5%)
  NIE
 • nie wiem (5.9%)
  nie wiem
 • Czy uważa Pani/Pan, że planowane podwyższenie opłat do 1000 zł za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla podatników podlegających tzw. dużym urzędom skarbowym za słuszne rozwiązanie?
 • tak (33.3%)
  tak
 • nie (57.1%)
  nie
 • nie mam zdania (9.5%)
  nie mam zdania