Aktualności

 • Propozycje zmian w Ordynacji Podatkowej

  środa, 27 listopada 2013

  Zdaniem Rady Podatkowej w kodeksie podatkowym, który zastąpiłby obecną Ordynację podatkową, jak chce nowy minister finansów, konieczne jest przyjęcie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jako ustanowionej reguły w prawie podatkowym zarówno w postępowaniu podatkowym, jak i w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Rada Podatkowa zaopiniowała projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej

  wtorek, 19 listopada 2013

  Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejny projekt ustawy deregulacyjnej tj. projekt z dnia 2 października 2013 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, której celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie niektórych regulacji, redukcję obowiązków administracyjnych i doprecyzowanie niejasnych przepisów.

  czytaj więcej
 • Spółki komandytowe nie zapłacą podatku CIT

  czwartek, 31 października 2013

  W dniu 23 października 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o podatku tonażowym.

  czytaj więcej
 • Spółka komandytowa nie będzie podatnikiem podatku CIT.

  czwartek, 10 października 2013

  Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o podatku tonażowym w dniu 9 października br. posłowie Komisji Finansów Publicznych podjęli decyzję, że spółki komandytowe nie będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Rządowy projekt ustawy przewidywał włączenie w zakres podmiotowy ustawy o CIT spółek komandytowych i spółek komandytowo – akcyjnych.

  czytaj więcej
 • Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o CIT / PIT

  środa, 7 sierpnia 2013

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Wkrótce ustawa trafi pod obrady Sejmu. Zasadniczą, a zarazem bardzo niekorzystną zmianą zawartą w przedmiotowym projekcie jest objecie spółek komandytowych i spółek komandytowo – akcyjnych zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  czytaj więcej
 • Sejm uchwalił solidarną odpowiedzialność nabywcy towarów wrażliwych

  wtorek, 30 lipca 2013

  Uchwalone przepisy są reakcją na coraz częstsze oszustwa podatkowe i wyłudzenia podatku VAT w obrocie tzw. towarami wrażliwymi (stal, paliwa, złoto). 

  czytaj więcej