Aktualności

 • List do Ministra Finansów ws. niekonstytucyjności klauzuli obejścia prawa

  piątek, 17 października 2014

  W dniu 26 września 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 września 2014 r. W odniesieniu do poprzednich wersji z dnia 9 lipca 2014 r. oraz z dnia 5 września 2014 r. w zasadzie nie dokonano istotnych zmian w zakresie projektowanych przepisów dotyczących wprowadzania do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

  czytaj więcej
 • Zmiany w ordynacji podatkowej niekorzystne dla przedsiębiorców

  piątek, 8 sierpnia 2014

  Wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa, wygaszanie interpretacji indywidualnych poprzez interpretację ogólną, poszerzenie uprawnień Ministra Finansów i niebezpieczeństwo „korygowania" niekorzystnych dla fiskusa orzeczeń sądu w sprawach indywidualnych - to główne zastrzeżenia Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan do projektu zmiany ustawy o ordynacji podatkowej.

  czytaj więcej
 • Rozprawa przed NSA ws. odmowy udostępnienia informacji publicznej (I OSK 2577/13)

  środa, 30 lipca 2014

  Wszczynanie postępowań karnych skarbowych przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego to powszechna praktyka polegająca na ich instrumentalnym wykorzystaniu w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Większość spraw jest później zawieszana lub umarzana. NSA rozpozna jutro sprawę dotyczącą udostępnienia informacji na temat skali tego zjawiska.

  czytaj więcej
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli „Przestrzeganie Praw Podatników przez Wybrane Urzędy Skarbowe i Izby Skarbowe”

  piątek, 11 lipca 2014

  Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę prowadzoną w Ministerstwie Finansów i podległym mu Izbom i Urzędom Skarbowym. Jej celem była ocena przestrzegania praw podatników wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa oraz z innych przepisów prawa. Zakresem kontroli objęte były:
  - kontrole i postępowania podatkowe,
  - wydawanie decyzji wymiarowych i postanowień w sprawie ich wykonania,
  - zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku podatnika,
  - udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  - wydawanie zaświadczeń.
   

  czytaj więcej
 • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH

  środa, 9 lipca 2014

  Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu wniosku Konfederacji Lewiatan wydał orzeczenie w kontrowersyjnej sprawie opodatkowania tzw. świadczeń pozapłacowych. Konfederację Lewiatan reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej mec. Rafał Iniewski

  czytaj więcej
 • Nowy Skład Prezydium Rady Podatkowej

  piątek, 6 czerwca 2014

  W dniu 6 czerwca 2014 r. ukonstytuował się nowy skład prezydium Rady Podatkowej.

  W skład Prezydium Rady weszły nowe osoby: Alicja Sarna, Krzysztof Berliński, Wojciech Krok, Krzysztof Rutkowski i Adam Soska.

  Ponadto dokonano innych zmian, m.in. zostały powołane osoby zarządzające Grupą Polityki Podatkowej.

  czytaj więcej