Aktualności

 • Premier Ewa Kopacz zablokowała prace nad wprowadzeniem klauzuli obejścia prawa podatkowego!!!

  środa, 6 maja 2015

  W cieniu debaty nad kierunkowymi założeniami nowej – „przyjaznej” ordynacji podatkowej trwały prace nad jej dużą nowelizacją, o których w ostatnim czasie niewiele się mówiło. Zakłada ona wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego, która wbrew deklaracją p. Premier zdecydowanie nie jest przykładem tworzenia prawa „z myślą o 99 proc. uczciwych podatników”. Klauzula miała posłużyć Ministrowi Finansów do ścigania przedsiębiorców oraz sankcjonowania legalnych działań biznesowych podejmowanych przez podatnika. Jednocześnie ograniczając prawo do uzyskiwania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Nowe regulacje zdecydowanie miałyby negatywny wpływ na rozwój i finanse przedsiębiorców oraz doprowadziłyby do znacznego pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

  czytaj więcej
 • Spotkanie członków Zespołu ds. monitoringu orzecznictwa z przedstawicielami Ministerstwa Finansów

  wtorek, 28 kwietnia 2015

  W dniu 8 kwietnia br. członkowie Zespołu ds. monitoringu orzecznictwa Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan spotkali się w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami resortu w celu omówienia wybranych rozbieżności interpretacyjnych występujących w interpretacjach indywidualnych. 

  czytaj więcej
 • Rada Podatkowa postuluje uchylenie przepisów antyzatorowych

  wtorek, 21 kwietnia 2015

  Przepisy nakładające na podatników obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów faktur, które nie zostały zapłacone w terminie 30 dni od upływu terminu płatności zostały wprowadzone ustawą 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ich stosowanie, przez ponad dwa lata, generuje wysokie koszty księgowo-ewidencyjne oraz obarcza przedsiębiorców ogromnym ryzykiem podatkowym, uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

  czytaj więcej
 • Rada Podatkowa popiera projekt nowelizacji ustawy akcyzowej

  piątek, 3 kwietnia 2015

  Konsultowany w ostatnich dniach rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej (datowany na 23 marca 2015 r.) zawiera szereg postulowanych przez przedsiębiorców rozwiązań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania podmiotów z branż akcyzowych (głównie paliwowej, tytoniowej i alkoholowej).  Wejście w życie nowelizacji powinno również przełożyć się na zmniejszenie szarej strefy surowca tytoniowego, przez którą rok rocznie budżet traci miliardy złotych.  Projektowane regulacje wymagają w niektórych miejscach doprecyzowania i wciąż oczekujemy na projekty nowych rozporządzeń  – niemniej ogólny kierunek zmian należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

  czytaj więcej
 • Spotkanie Rady Podatkowej z ministrem Jarosławem Nenemanem

  środa, 1 kwietnia 2015

  W dniu 10 marca br. członkowie Rady Podatkowej spotkali się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosławem Nenemanem. Spotkanie było okazją do uzyskania informacji m.in. o planach legislacyjnych rządu w zakresie podatków na 2015 r., a także umówienia istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców tematów z zakresów podatków dochodowych, podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz akcyzy.

  czytaj więcej
 • Ankieta podatkowa Biura Analiz Sejmowych

  piątek, 13 marca 2015

  Biuro Analiz Sejmowych przygotowało ankietę, której celem jest uzyskanie danych pozwalających na ocenę prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności. Ankieta ma posłużyć ocenie konkretnych rozwiązań prawnych, aby możliwe było sformułowanie wniosków i konkretnych postulatów legislacyjnych.

  czytaj więcej