Aktualności

 • Uwagi Rady Podatkowej do projektu objaśnień ws. SLIM VAT

  środa, 10 lutego 2021

  W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na zagadnienie wystawiania faktur korygujących in minus, ponieważ w zasadniczy sposób wpływa ono nie tylko na rozliczenia podatkowe poszczególnych przedsiębiorców, ale również w dużej mierze na ich relacje biznesowe. Problemem jest bardzo krótkie vacatio legis wprowadzonych zmian przy jednoczesnym pozornym pozostawieniu możliwości stosowania starych przepisów poprzez wprowadzenie opcji ich stosowania pod warunkiem istnienia zgodnej woli u obu stron, która zostałaby wyrażona na piśmie przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej. Po pierwsze, ustawa została opublikowana 30 grudnia 2020 r. a tym samym pozostawiono przedsiębiorcom jedynie kilka dni na ewentualne ustalenia w tym zakresie. Po drugie, interesy obu stron są diametralnie różne w kontekście stosowania starych/ nowych przepisów w zależności od tego kto w jakiej roli występuje. Dla sprzedawcy stosowanie nowych przepisów nie stanowi zasadniczo dużego problemu, ale po stronie nabywcy, w szczególności w kontekście objaśnień, stosowanie nowych reguł jest już istotną zmianą procesową i systemową. Ponadto dla przedsiębiorstw, które obsługują klientów na masową skalę takie zagadnienie jest poważnym wyzwaniem operacyjnym i systemowym w zasadzie niezależnie od przyjętej opcji co do stosowania starych czy też nowych przepisów.

  Z tych względów, uważamy również, że używanie pojęć Slim VAT, uproszczenie rozliczeń VAT, do wprowadzonych zmian w szczególności w zakresie faktur korygujących in minus jest niewłaściwe, którego używanie wprowadza w błąd opinię publiczną i co najważniejsze nie odzwierciedla faktycznych konsekwencji wprowadzonych zmian. Pokreslamy potrzebę prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych projektów aktów prawnych, których pomijanie w naszej ocenie niweczy, szczere i zasługujące na poparcie, inicjatywy Ministerstwa Finansów mające na celu uproszczenie bardzo skomplikowanych przepisów prawa podatkowego.

  Nawet zmiany mające na celu uproszczenie prawa podatkowego muszą być wdrażane z zachowaniem właściwego (odpowiednio długiego) vacatio legis. Wydanie objaśnień podatkowych już po czasie wejścia w życie przepisów nie stanowi rozwiązania problemu wdrożenia zmian „na ostatnią chwilę”. 

  Dodatkowo w naszej opinii, absolutnie niedopuszczalny jest aktualny proces uchwalania przepisów podatkowych. Konieczne w naszej opinii jest przyjmowanie długiego vacatio legis dla zmian podatkowych, które pozwoli przygotować się podatnikom na nowe reguły i jednocześnie przygotować ewentualne objaśnienia podatkowe przed wejściem w życie nowych przepisów.

  czytaj więcej
 • Jak ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej - konsultacje

  poniedziałek, 25 stycznia 2021
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, rozpoczęło prace nad przygotowanie, pakietu rozwiązań legislacyjnych, które mają wpłynąć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zwróciło się z prośbą o zgłoszenie propozycji zmian w prawie, które Państwa zdaniem przyczynią się do poprawy sytuacji firm, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej. Dadzą impuls dla rozwoju i pobudzą inwestycje. czytaj więcej
 • Sejm zdecydował. 40 tys. polskich firm rodzinnych zapłaci dodatkowy podatek

  poniedziałek, 30 listopada 2020

  Spółki komandytowe będą opodatkowane CIT-em. Sejm odrzucił dzisiaj poprawki Senatu, zakładające rezygnację z objęcia ich tym podatkiem. To bardzo zła informacja dla 40 tysięcy polskich firm rodzinnych.

  czytaj więcej
 • IV Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan - relacja z wydarzenia

  wtorek, 3 listopada 2020
  14-15 października odbył się IV Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Przez 2 dni specjaliści prawa podatkowego, eksperci i przedstawiciele administracji rozmawiali na temat nowych rozwiązań i ich wpływu na sytuację gospodarczą. czytaj więcej
 • Estoński CIT to dobre rozwiązanie. Powinien objąć jak największą liczbę przedsiębiorstw

  piątek, 28 sierpnia 2020

  Resort finansów zapowiada wprowadzenie od 1 stycznia 2021 roku tzw. estońskiego CIT. W ocenie Rady Podatkowej może on stać się realną zachętą do podejmowania przez firmy nowych inwestycji w środki trwałe. Prace nad podatkiem powinny być kontynuowane, aby doprecyzować niektóre szczegółowe rozwiązania.

  czytaj więcej
 • Poradnik podatnika: Nowa platforma MF

  wtorek, 11 sierpnia 2020
  Ministerstwo Finansów udostępniło przedsiębiorcom Poradnik Podatnika (poradnikpodatnika.gov.pl). To platforma edukacyjna, na której przedsiębiorcy znajdą informacje, porady i propozycje rozwiązań dotyczące podatków, finansów i zarządzania kryzysowego. Ekspercka wiedza w postaci artykułów, webinariów i narzędzi diagnostycznych, które sprawdzają sytuację firmy i jej potrzeby. Poradnik ma być praktycznym wsparciem w walce z negatywnymi skutkami COVID-19 i kryzysu. czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 następna