Wzór pełnomocnictwa ogólnego i sposób jego zgłaszania

Data sporządzenia: wtorek, 19 kwietnia 2016
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: OPP
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
Termin konsultacji: 2016-04-22

Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów:

  • w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa oraz
  • w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz