Dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania

Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
Rodzaj: Dyrektywa UE
Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne, System podatkowy
Status: Rada UE
Termin konsultacji: 2016-02-29

Projekt dyrektywy Rady UE ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Projektowana Dyrektywa, zwana także „dyrektywą przeciw unikaniu opodatkowania”, wchodzi w skład opracowanego przez Komisję Europejską pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowana. Zakłada wprowadzenie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania w sześciu obszarach:

1)   możliwość odliczania odsetek od pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane;

2)   opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu;

3)   klauzula odstąpienia od zwolnienia na rzecz metody zaliczenia;

4)   klauzula ogólna przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania;

5)   zasady dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych;

6)   ramy prawne neutralizujące skutki rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Projektowana dyrektywa wywodzi się z planu działania na rzecz sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania przedsiębiorstw przedstawionego przez Komisję Europejską w dniu 17 czerwca 2015 r. Określa on prawnie wiążące zasady mają umożliwić państwom członkowskim skuteczne przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa w sposób, który zapewnia utrzymanie zbiorowej konkurencyjności państw członkowskich oraz poszanowanie jednolitego rynku, swobód traktatowych, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i ogólnie prawa unijnego.  

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz