Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - konsultacje

Data sporządzenia: poniedziałek, 12 października 2015
Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2015-10-22

Przekazujemy do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - główne założenia projektu" wraz z załącznikiem nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka".

W ocenie Ministerstwa Finansów dokument ten jest narzędziem wspierającym proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Administracji Podatkowej poprzez wskazanie zjawisk i obszarów, na których organy podatkowe skoncentrują swoje działania. Obejmuje wykaz priorytetowych podobszarów ryzyka wraz z ich opisem i wykazem stwierdzonych błędów w kontrolach podatkowych.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz