Konsultacje ustawy PIT/CIT - propozycja ulgi na przedszkola i żłobki

Data sporządzenia: poniedziałek, 30 marca 2015
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2015-04-03

Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on realizację deklaracji Pani Premier o wzmocnieniu polityki prorodzinnej i wsparciu obywateli wychowujących dzieci. Zakłada wprowadzenie ulg podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.

Kosztem uzyskania przychodów pracodawcy będą mogły być wydatki poniesione na utworzenie i prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, oraz na świadczenia wypłacane pracownikowi z tytułu uczęszczania jego dziecka do takich placówek, nienależących do pracodawcy. Wydatki te, stanowić będą koszty uzyskania przychodów, w kwocie nieprzekraczającej 300 zł miesięcznie.

W projekcie zaproponowano także zwolnienie od opodatkowania wartości świadczenia otrzymywanego przez pracownika z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dziecka do wskazanych placówek. W tym przypadku zwolnienie również byłoby limitowane do kwoty 300 zł miesięcznie.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz