Zmiany w VAT - konsultacje

Data sporządzenia: czwartek, 1 marca 2018
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2018-03-13

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany to m.in.:

  1. wprowadzenie ograniczeń w wystawianiu faktur VAT do paragonów; możliwość wystawienia faktury VAT do paragonu możliwa będzie pod warunkiem, że na paragonie dokumentującym sprzedaż wydrukowany będzie numeru NIP nabywcy;
  2. modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu;
  3. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez podatników dokonujących obrotu sprzętem elektronicznym i elektrycznym;
  4. dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych;
  5. dostosowanie niektórych przepisów do wprowadzanego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania w tej formie wraz z deklaracją innych dokumentów;
  6. doprecyzowanie przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
  7. wyłączenie możliwości stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe;
  8. obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz