PUBLICZNY REJESTR CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT - NOWELIZACJA USTAWY

Data sporządzenia: piątek, 29 września 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT, CIT/PIT, OPP
Status: Prace rządowe
Termin konsultacji: 2017-10-13

Projekt z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy zakładają opublikowanie na stronie Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych.

W wykazie zamieszczone zostaną następujące dane:

  1. imię i nazwisko lub pełna nazwa podatnika,
  2. adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby,
  3. numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej - zgłoszonych w urzędzie skarbowym,
  4. data: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

 

Ponadto projekt przewiduje brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji na kwotę przekraczającą 15 tys zł, została dokonana na rachunek bankowy kontrahenta inny niż zawarty w wykazie! 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz