Zmiany w zwolnieniach z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Data sporządzenia: poniedziałek, 11 grudnia 2017
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

 

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję zmian w zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - projekt z dnia 27 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Generalne zwolnienie obrotu do 20 000 zł. zostaje utrzymane na dotychczasowym poziomie.

W zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, które korzystały dotychczas ze zwolnienia w związku z pozycją 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

a) usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

b) usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

c) usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz