Zmiany w VAT (m.in. Slim VAT, Split payment, White list, TAX FREE)

Data sporządzenia: środa, 19 sierpnia 2020
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

 

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt zmian do ustawy o VAT. Są to rozwiązania mające uprościć rozliczenie podatku VAT, tzw. pakiet Slim VAT, doprecyzować niektóre obecnie obowiązujące przepisy oraz wprowadzić zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). główne zmiany/przepisy:

Projekt przewiduje wprowadzenie do ustawy o VAT:

 1. rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);
 • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,
 • spójne kursy walut,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,
 • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
 • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych.
 1. rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;
 • zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
 • przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,
 • zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista),
 • zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, - zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT,
 • uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego, które nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy 2006/112/WE w warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do opodatkowania dostawy towarów;
 1. zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz