Zmiany w VAT - magzyny call-off stock, transakcje łańsuchowe, dostawy wewnątrzwspólnotowe

Data sporządzenia: wtorek, 9 lipca 2019
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji konsultacji projekt z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, który stanowi implementację Dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Zmiany dotyczą:

  1. magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym,
  2. transakcji łańcuchowych,
  3. dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) z prawem do odliczenia.