Zmiana rozporządzenia MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Data sporządzenia: piątek, 12 sierpnia 2011
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) celem zapewnienia równego traktowania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych działających w charakterze podatnika VAT, wyrażającego się w zastosowaniu analogicznego zwolnienia od podatku od towarów i usług czynnosci wykonywanych przez te podmioty w zakresie wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

autor: Ministerstwo Finansów