Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania VAT - ZD.

Data sporządzenia: piątek, 7 grudnia 2012
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z uchwaleniem ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadzającej zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013r. Dotychczas podatnik dokonujący korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (ulga za złe długi) zawiadamiał urząd skarbowy w formie pisemnej, podając w tym zawiadomieniu kwotę korekty podatku należnego. Od nowego roku korzystając z ulgi za złe długi, zobowiązany będzie do podania w zgłoszeniu również danych kontrahenta (dłużnika), numer oraz datę faktury, datę upływu terminu płatności oraz kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego. Do wskazania tych danych służyć będzie VAT-ZD - załącznik do przedmiotowego rozporządzenia.
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz