Wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej - projekty rozporządzeń MF

Data sporządzenia: wtorek, 20 grudnia 2011
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: OPP
Status: Ministerstwo Finansów
Projekty rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku oraz w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnej oraz do wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami. autor: Minister Finansów