Wzór sprawozdania CIT-TP

Data sporządzenia: piątek, 25 maja 2018
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: CIT/PIT
Status: Ministerstwo Finansów

 

Konsultujemy projekt z dnia 23 maja 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Projektowane rozporządzenie określa wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT-TP).