Wzór pełnomocnictwa ogólnego i sposób jego zgłaszania