Wkrótce obowiązkowy split payment

Data sporządzenia: piątek, 17 maja 2019
Rodzaj:
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 14 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, kluczowe zmiany to:

  • obowiązek stosowania podzielonej płatności dla płatności pomiędzy podatnikami VAT za towary/ usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy (co do zasady tzw. towary wrażliwe), których wartość przekracza 15 000 zł,
  • uchylenie odwrotnego obciążenia, które zastąpi podzielona płatność,
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności,
  • wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT zobowiązań z tytułu PIT, CIT, akcyzy, należności celnych, odsetek od zaległości podatkowych, składek ZUS.

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz