W sprawie przyszlości podatku VAT - Komunikat Komisji

Data sporządzenia: wtorek, 20 grudnia 2011
Rodzaj: Inny dokument/akt UE
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości podatku VAT: W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT COM(2011) 851.