VAT - implementacja dyrektywy voucherowej

Data sporządzenia: wtorek, 8 maja 2018
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

 

Przekazuję do konsultacji projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt ma na celu implementację:

1) dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi; oraz

2) dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

Zgodnie z uzasadnieniem celem zmian jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów ustawy VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do ustawy definicji bonów, przepisów regulujących zasady opodatkowania transakcji z ich użyciem oraz przepisów określających podstawę opodatkowania dla bonów różnego przeznaczenia.

Nowe regulacje będą mieć zastosowanie wyłącznie do bonów wyemitowanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz