Uwagi Rady Podatkowej do projektu objaśnień ws. SLIM VAT

środa, 10 lutego 2021

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na zagadnienie wystawiania faktur korygujących in minus, ponieważ w zasadniczy sposób wpływa ono nie tylko na rozliczenia podatkowe poszczególnych przedsiębiorców, ale również w dużej mierze na ich relacje biznesowe. Problemem jest bardzo krótkie vacatio legis wprowadzonych zmian przy jednoczesnym pozornym pozostawieniu możliwości stosowania starych przepisów poprzez wprowadzenie opcji ich stosowania pod warunkiem istnienia zgodnej woli u obu stron, która zostałaby wyrażona na piśmie przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej. Po pierwsze, ustawa została opublikowana 30 grudnia 2020 r. a tym samym pozostawiono przedsiębiorcom jedynie kilka dni na ewentualne ustalenia w tym zakresie. Po drugie, interesy obu stron są diametralnie różne w kontekście stosowania starych/ nowych przepisów w zależności od tego kto w jakiej roli występuje. Dla sprzedawcy stosowanie nowych przepisów nie stanowi zasadniczo dużego problemu, ale po stronie nabywcy, w szczególności w kontekście objaśnień, stosowanie nowych reguł jest już istotną zmianą procesową i systemową. Ponadto dla przedsiębiorstw, które obsługują klientów na masową skalę takie zagadnienie jest poważnym wyzwaniem operacyjnym i systemowym w zasadzie niezależnie od przyjętej opcji co do stosowania starych czy też nowych przepisów.

Z tych względów, uważamy również, że używanie pojęć Slim VAT, uproszczenie rozliczeń VAT, do wprowadzonych zmian w szczególności w zakresie faktur korygujących in minus jest niewłaściwe, którego używanie wprowadza w błąd opinię publiczną i co najważniejsze nie odzwierciedla faktycznych konsekwencji wprowadzonych zmian. Pokreslamy potrzebę prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych projektów aktów prawnych, których pomijanie w naszej ocenie niweczy, szczere i zasługujące na poparcie, inicjatywy Ministerstwa Finansów mające na celu uproszczenie bardzo skomplikowanych przepisów prawa podatkowego.

Nawet zmiany mające na celu uproszczenie prawa podatkowego muszą być wdrażane z zachowaniem właściwego (odpowiednio długiego) vacatio legis. Wydanie objaśnień podatkowych już po czasie wejścia w życie przepisów nie stanowi rozwiązania problemu wdrożenia zmian „na ostatnią chwilę”. 

Dodatkowo w naszej opinii, absolutnie niedopuszczalny jest aktualny proces uchwalania przepisów podatkowych. Konieczne w naszej opinii jest przyjmowanie długiego vacatio legis dla zmian podatkowych, które pozwoli przygotować się podatnikom na nowe reguły i jednocześnie przygotować ewentualne objaśnienia podatkowe przed wejściem w życie nowych przepisów.

Pełna treść opinii

POWRÓT