Ustawa węglowodorowa

Data sporządzenia: poniedziałek, 4 marca 2013
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo Finansów

SPECJALNY PODATEK WĘGLOWODOROWY

Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw został stworzony w związku z przeprowadzonymi w Polsce badaniami geologicznymi wskazującymi na wysokie prawdopodobieństwo występowania obszernych złóż węglowodorów, szczególnie w formacjach łupkowych. Zdaniem Ministerstwa Finansów obecne regulacje fiskalne nie gwarantują odpowiedniego udziału Skarbu Państwa w dochodach z eksploatacji złóż.
Projekt ustawy węglowodorowej zawiera również rozwiązania wprowadzające nowe zasady opodatkowania wydobycia kopalin.

Więcej na temat prac prowadzonych przez Radę w zakresie powyższego projektu można uzyskac u Rafała Iniewskiego.
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz