Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania

Data sporządzenia: czwartek, 1 października 2015
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo Finansów

Konsultujemy projekt z dnia 24 września 2015 r. ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE  z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. U. UE L 359  z 16.12.2014 str. 1). Przepisy te są ukierunkowane na rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji.

W dyrektywie 2011/16/UE przewidziano obowiązkową automatyczną wymianę informacji między państwami członkowskimi w zakresie niektórych kategorii dochodu  i kapitału, głównie o charakterze niefinansowym, posiadanego przez podatników w państwach członkowskich innych niż państwo ich rezydencji.

Zakres transpozycji obejmuje:

  • wprowadzenie definicji zgodnych z dyrektywą,
  • określenie obowiązków informacyjnych instytucji finansowych posiadających status raportujących instytucji finansowych oraz sposobu ich wypełniania,
  • wprowadzenie procedur sprawozdawczych i procedur należytej staranności, które muszą być przestrzegane przez raportujące instytucje finansowe przy realizacji obowiązków informacyjnych,
  • wprowadzenie rozwiązań zapewniających skuteczne wykonanie obowiązków nałożonych na raportujące instytucje finansowe,
  • określenie zakresu informacji podlegających automatycznej wymianie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i trybu ich przekazywania,
  • określenie okresu przechowywania ww. informacji,
  • wprowadzenie szczególnych zasad ochrony danych osobowych w związku z gromadzeniem informacji dla celów automatycznej wymiany informacji.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz