Ustawa o VAT - odliczenie podatku od nabycia i eksploatacji samochodów osobowych

Data sporządzenia: poniedziałek, 30 grudnia 2014
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
Konsultowany projekt z dnia 23 grudnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy jest wynikiem decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej upoważniającej Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od regulacji zawartych w dyrektywie 2006/112/WE w sprawie odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnik wykorzystujący w działalności gospodarczej samochód osobowy może odliczyć przy jego zakupie kwotę stanowiącą 60% podatku VAT określonego na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000zł. Jednocześnie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa oraz można odliczyć cały VAT od wydatków eksploatacyjnych. Nowe rozwiązania zawarte w projekcie konsultowanej ustawy są wynikiem decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniającej Polskę do wprowadzenia ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego. Ograniczenie będzie wynosiło 50% kwoty podatku z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (nabycie, eksploatacja, paliwo), przeznaczonych do użytku „mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego. W odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej przysługiwało będzie pełne odliczenie podatku naliczonego.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz