To podatnik powinien zmienić stawki VAT w kasie fiskalnej

Zakres: VAT

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych musi - z uwagi na konieczność zmiany stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. - zawierać podstawowe wytyczne przeprowadzenia całej operacji (tj. wpisania nowych stawek 1 stycznia 2011 r.) w punktach sprzedaży całodobowej - uważa Rada Podatkowa PKPP Lewiatan.

Z przepisów obecnie obowiązujących nie wynika, kto (podatnik czy serwisant) jest uprawniony do zmiany stawek VAT w kasie fiskalnej. Dlatego minister finansów powinien jasno sformułować przepis dopuszczający przeprowadzenie zmian przez podatnika (bez udziału serwisanta) np. przez system informatyczny zdalnie sterowany.
Konieczność zmiany stawek przez serwisanta wiązać się będzie z zawieszeniem użytkowania dużej części kas (szacujemy, że wstrzymana może zostać sprzedaż w około 80 proc. punktów sprzedaży czynnych całodobowo) oraz z dodatkowymi kosztami wynagrodzeń serwisantów.

Dlatego Rada Podatkowa PKPP Lewiatan proponuje, aby zmiany stawek VAT mógł przeprowadzić podatnik w swojej siedzibie, automatycznie, tj. przez system informatyczny zdalnie sterowany bez udziału serwisanta, o ile umożliwia to jego infrastruktura IT.

Potrzebna jest jasna deklaracja ministra finansów, że udział serwisanta nie jest niezbędny. Niewymagalny byłby również wpis do książki serwisowej kasy fiskalnej w momencie zmiany w sposób zdalny. Najbardziej oszczędnym wariantem zmiany stawek VAT byłby brak konieczności jej potwierdzania poprzez adnotację w książce serwisowej kasy fiskalnej lub, alternatywnie, by adnotacji takiej mógł dokonać serwisant w ciągu 6 miesięcy po wgraniu nowych stawek.

Gdyby jednak zmiana stawek VAT miała być dokonana przez lub z udziałem serwisanta, to Rada Podatkowa PKPP Lewiatan proponuje, by autoryzacji zmiany stawek VAT mógł dokonywać podatnik, przy zastosowaniu systemu informatycznego zdalnie sterowanego, ale w obecności serwisanta i pod jego nadzorem (bez zawieszenia pracy kasy fiskalnej). Trzeba również umożliwić dokonanie wpisu przez serwisanta w książce serwisowej kasy fiskalnej w terminie do 6 miesięcy kalendarzowych po przeprowadzonej zmianie.

Proponowany w § 1 pkt 2 rozporządzenia zapis, że: „literze A jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku" pomija możliwość na początku 2011 r. występowania sprzedaży ze stawką 22 i 23 proc. równocześnie, gdyż obie te stawki są „podstawowe".