Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - założenia ustawy

Data sporządzenia: środa, 29 czerwca 2016
Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo/organ administracji

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zdaniem resortu skala potencjalnych problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy uzasadnia podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, które ułatwiałyby w takiej sytuacji kontynuację działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Autro projektu wskazuje, że podstawowym celem regulacji jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Pośrednim celem jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim kontrahentów, kooperantów i pracowników.

Dzięki kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie w dalszym ciągu generować zyski, zachowane zostaną miejsca pracy i regulowane będą zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne, a ponadto zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, budowanego niekiedy osobistymi staraniami przedsiębiorcy i członków jego rodziny przez wiele lat.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz