Spotkanie Prezydium Rady Podatkowej z Wiceministrem Finansów Pawłem Gruzą

poniedziałek, 5 lutego 2018

31 stycznia br. członkowie poszerzonego składu Prezydium Rady Podatkowej spotkali się z Pawłem Gruzą Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów.

Celem spotkania było poznanie planów resortu finansów dotyczących polityki podatkowej w 2018 r. oraz przekazanie zastrzeżeń przedsiębiorców do zmian podatkowych uchwalonych w 2017 r.

Pan Minister przekazał informację, że pierwszy etap uszczelniania systemu podatkowego został zakończony. W najbliższym czasie uwaga Ministerstwa zostanie poświęcona na monitorowanie nieprawidłowości (szarej strefy) występującej w konkretnych branżach. Kontynuowane i rozwijane będą projekty informatyczne służące weryfikacji poprawności rozliczeń podatników (JPK). W planach Ministerstwa jest napisanie nowych ustaw o podatkach dochodowych, podzielonych na ustawę od dochodów osobistych, kapitałów pieniężnych oraz ustawę od działalności gospodarczej, które mogłyby wejść w życie w 2020 r. Zdaniem Min. Gruzy uzasadnione jest wprowadzenie proinwestycyjnych zachęt podatkowych.

W trakcie spotkania przedstawiciele firm zgłosili wiele zastrzeżeń związanych z uchwaloną pod koniec 2017 r. tzw. ustawą antyoptymalizacyjną. Aby rozstrzygnąć zgłaszane wątpliwości Ministerstwo Finansów planuje opublikować objaśnienia podatkowe. 

Oprócz powyższych zagadnień poruszono także m.in. następujące kwestie:

  • reformę systemu TAX FREE (zwrot VAT podróżnym)
  • reformę procedur APA
  • Mandatory Disclosure Rules
  • nowe uproszczenia VAT

Pan Minister poprosił o przekazanie wszystkich wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów, deklarując przy tym, że postara się odnieść do nich w objaśnieniach (przekazane pismo w załączeniu).

POWRÓT