Senat uwzględnił opinię Lewiatana w sprawie PIT-40

czwartek, 22 października 2009

PKPP Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie której pracodawcy mieliby obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych swoich pracowników.

Lewiatan już na etapie uzgodnień społecznych z Ministerstwem Finansów we wrześniu br. wskazywał na nadmierne koszty nowelizacji, którymi objęci zostaliby pracodawcy. Nie zgadzaliśmy się z uzasadnieniem do projektu, że nowela proponuje uproszczenie systemu składania rocznych deklaracji PIT-40. W naszej ocenie obecnie obowiązujące przepisy są wystarczające w tym zakresie. Nowe powodowałby wzrost kosztów przedsiębiorców, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej oraz zwiększałyby ryzyko odpowiedzialności podatkowej pracodawców.

„Cieszę się, że senatorowie wykazali zrozumienie dla naszych uwag i opinii przesyłanych od początku prac parlamentarnych. Przedsiębiorcom nie są potrzebne skomplikowane i niejasne przepisy. Proponowany system rozliczeń rocznych deklaracji podatkowych pracowników wprowadzał jedynie wiele wątpliwości oraz zagrożeń” – mówi Henryka Bochniarz, Prezydent Lewiatana.

PKPP Lewiatan ma nadzieję, że stanowisko Senatu zostanie przyjęte przez posłów, gdyż tylko nieskomplikowane i czytelne przepisy pomogą pracodawcom przetrwać kryzys.  

POWRÓT