Seminarium poświęcone e-fakurom

Data konferencji: środa, 7 grudnia 2011, 12:00

W dniu 7 grudnia 2011 roku w PKPP Lewiatan odbyło sie seminarium poświęcone e-fakturom.

E-faktura to rozwiązanie, które zdobywa coraz większą popularność w Unii Europejskiej. Liczne przykłady i doświadczenia państw Unii Europejskiej (m.in. Dania, Austria, Włochy, Hiszpania) pokazują, że z upowszechnienia e-faktury w obrocie gospodarczym płyną niebagatelne zyski zarówno dla firm jak i ich klientów. Najważniejszymi są: redukcja kosztów, większa efektywność, szybsze realizowanie płatności i mniej nieporozumień z kontrahentami. Istotny jest także ekologiczny aspekt e-faktury, która oznacza oszczędność papieru, ale także wody, energii i zmniejszoną emisję dwutlenku węgla.

Polska gospodarka na tym polu nadal odstaje od wzorców europejskich. Przyczyną takiego stanu są opóźnienia technologiczne oraz dość powszechny brak wiedzy o obowiązujących przepisach i samej e-fakturze. Dlatego, PKPP Lewiatan postanowił zainicjować działania w celu promowania e-faktury wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów tego rozwiązania.

Uczestnicy spotkania - przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan- dzielili się swoimi dotychczasowych doświadczeniami w obszarze e-faktury zarówno jeśli chodzi o relacje z klientami jak i administracją podatkową, czy z Ministerstwem Finansów. Rozmawiano również o ogólnej liczbie klientów e-faktur i skali ich wykorzystania w przedsiębiorstwach.

W toku seminarium ustalono, że w celu usunięcia istniejących wątpliwości należałoby określić bądź to w rozporządzeniu bądź w interpretacji ogólnej, przy spełnieniu jakich warunków technicznych lub gospodarczych dochodzi do spełnienia wymogów autentyczności pochodzenia i integralności treści.