Rozporządzenie w sprawie określenia proporcji przy odliczeniu VAT

Data sporządzenia: wtorek, 29 września 2015
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

 

Konsultujemy projekt z dnia 23 września 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dodanego na mocy art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie przepisów ustawy VAT do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poprzez określenie proporcji w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do działalności mieszanej.

Projektowane rozporządzenie określa w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności gospodarczej i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazuje dane, na podstawie których obliczana jest kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji.

Rozporządzenie dotyczy:

1) jednostek samorządu terytorialnego oraz utworzonych przez nie samorządowych jednostek budżetowych, tzn. obsługujących jednostki samorządu terytorialnego urzędów działających w formie samorządowej jednostki budżetowej i pozostałych samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych,
2) państwowych jednostek budżetowych,
3) uczelni publicznych ,
4) instytutów badawczych.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz