Rozporządzenie VAT ws. zwolnień

Data sporządzenia: poniedziałek, 5 grudnia 2016
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Minister Rozwoju i Finanów przedstawił projekt z dnia 24 listopada 2016 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zmiany zawarte w projektowanym rozporządzeniu polegają na uchyleniu w § 3 w ust. 1 pkt 7, który zwalnia od podatku VAT usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi. Po centralizacji rozliczeń samorządowe jednostki budżetowe, jak i samorządowe zakłady budżetowe nie będą posiadały statusu odrębnego od jednostki organizacyjnej, która je utworzyła, podatnika podatku VAT. Usługi świadczone pomiędzy nimi, jako czynności o charakterze wewnętrznym, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji uchylany zostaje przepis w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tej samej JST.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz