Rozporządzenie Ministra Finansów ws. prowadzenia składów podatkowych

Data sporządzenia: piątek, 30 listopada 2012
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: Akcyza
Status: Ministerstwo Finansów

Zgodnie z proponowanym nowy brzmieniem §9 ust. 5 rozporządzenia podmiot prowadzący skład podatkowy, prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego raport z sześciu kolejnych zamknięć i podsumowań ewidencji, a na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego raport za wskazane miesiące. Dotychczas podmioty prowadzące składy podatkowe zobowiązane były do przekazywania raportów co miesiąc. Zgodnie z nową regulacją raport za sześć miesięcy podmiot obowiązany będzie przekazać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia dokonania sześciu kolejnych zamknięć i podsumować ewidencji, a w przypadku raportu przekazywanego na żądanie naczelnika urzędu celnego w terminie wskazanym w żądaniu. 
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz