Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Data sporządzenia: piątek, 21 czerwca 2013
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: CŁO
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004  r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm.) podyktowana jest potrzebą odbiurokratyzowania niektórych obowiązków związanych ze zgłoszeniami celnymi stosowanymi w związku z przywozem i wywozem towarów, dostosowaniem do zmian wynikających z przepisów i z zakresu prawa pocztowego, a także potrzebą uporządkowania niektórych kwestii objętych tym rozporządzeniem.     

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz