Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

Data sporządzenia: poniedziałek, 18 listopada 2013
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Projekt z dnia 12 listopada 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
Rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), który to przepis z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz 35 i 1027). Zmieniany przepis zawiera delegację do określenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia niezbędnych elementów wniosku i potwierdzenia, o których mowa w art. 97 ust. 17 ustawy o VAT, oraz przypadki, w których wyznaczona jednostka, o której mowa w tym przepisie, wydaje pisemne potwierdzenie. Projekt rozporządzenia nie zawiera zmian merytorycznych względem obecnego stanu, a jedynie zmiany redakcyjne i legislacyjne.
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz