Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Data sporządzenia: wtorek, 21 maja 2013
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Projekt z dnia 13 maja 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach przewiduje dostosowanie wzoru informacji podsumowującej  (VAT - UE) poprzez dodanie w części objaśnienia w pkt 2 kodu nowego kraju członkowskiego UE – Chorwacji. Ponadto w rozporządzeniu proponuje sie wprowadzenie kilku zmian o charakterze technicznym, m. in.

  • w poz. 1 wyrazy „Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika” zastąpiono wyrazami „Identyfikator podatkowy NIP podatnika”,
  • zaktualizowano metrykę ustawy o podatku VAT w związku z ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy,
  • we wzorze VAT – UE, VAT – UEK z części G oświadczenie i podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika usunięto wyrazy „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. Oświadczenie zastąpiono pouczeniem „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.  

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz