Rewolucyjne zmiany w CIT/PIT

Data sporządzenia: czwartek, 30 sierpnia 2018
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Ministerstwo Finansów

 

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem zmian jest uszczelnienie i uproszczenie podatków dochodowych, m. in. 

  1. Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box).
  2. Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%.
  3. Wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego.
  4. Wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności.
  5. Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji.
  6. Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu uregulowanego (exit tax).
  7. Zmiany w zakresie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania(GAAR).
  8. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR).
  9. Zmiany w zakresie podatku u źródła.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz