Raportowanie schematów podatkowych

Data sporządzenia: piątek, 27 października 2017
Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
Zakres: OPP, Inne
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2017-11-10

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace legislacyjne nad przygotowaniem ustawy wprowadzającej obowiązek raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules). W ramach prac MF rozważa, aby raportowaniu podlegały schematy podatkowe rozumiane jako uzgodnienie, które:

  1. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, lub
  2. posiada szczególną cechę rozpoznawczą. W tym zakresie zdefiniowane mają zostać pojęcia składowe schematu podatkowego.

Obecnie rozważane jest, aby takie składowe pojęcia były rozumiane w następujący sposób:

  • uzgodnienie - czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, lub które mają lub mogą mieć wpływ na obowiązek podatkowy;
  • spełnienie kryterium głównej korzyści, gdy na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się praktyką przyjętą w danym rodzaju działalności mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej takiej jak oczekiwana lub wynikającą w związku z wykonaniem uzgodnienia. Stanowić ono będzie cechę rozpoznawczą z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz